Powerwalkingclub Groningen Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Powerwalkingclub Groningen / MiND&FiT Powerwalking

 • Powerwalkingclub Groningen gebruikt online strippenkaarten via de Trainin app,
 • De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem. De geldigheidsduur van de kaarten staat vermeldt bij de tarieven.
 • Na aankoop van een strippenkaart is geen restitutie mogelijk.
 • De administratie via de Trainin app is leidend om misverstanden over het aantal stempels op de kaart te voorkomen.
 • De strippenkaart kan alleen gebruikt worden om het aantal omschreven trainingen mee te betalen. Bij een geschil hierover geldt de administratie van Powerwalkingclub Groningen als bindend.
 • Inwisselen tegen contant geld is niet mogelijk.
 • De strippenkaart kan niet in combinatie met andere acties worden gebruikt.
 • De strippenkaart is persoonsgebonden en kan niet door een persoon anders dan jijzelf gebruikt worden. Wel kan in overleg een andere persoon meetrainen op jouw kaart.
 • Powerwalkingclub Groningen/Power Walking trainer maakt gebruik van de app Trainin voor het boeken en annuleren van de trainingen.
 • Indien er nog geen boekingen zijn voor een training, dient dit via de Trainin app minimaal 3 uur van tevoren geboekt te worden, wil deze doorgang vinden.
 • Bij voldoende deelname kan tot aanvang van de les geboekt worden.
 • Annulering geschiedt kosteloos tot 3 uur voor aanvang van de les. Annulering binnen 3 uur voor aanvang is mogelijk. Echter, vervalt de strip voor deze training.
 • Powerwalkingclub Groningen/Power Walking trainer behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg kan naar een alternatief worden gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
 • Deelname aan een Power Walking training geschiedt geheel op eigen risico. Powerwalkingclub Groningen/Power Walking trainer is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. Ook is Powerwalkingclub Groningen/Power walking trainer niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Powerwalkingclub Groningen/Power walking trainer georganiseerde activiteiten.
 • Een Power Walking training is intensief en kan blessuregevoelig zijn. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raad ik je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
 • Vooraf kan een gratis en vrijblijvende proefles gevolgd worden. Aan de hand daarvan kun je bepalen of je jezelf geschikt vindt om mee te doen.
 • Powerwalkingclub Groningen/Power walking trainer behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 • Je verklaart door het kopen van een strippenkaart via de Trainin app geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Powerwalkingclub Groningen/Power walking trainer.
 • Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Powerwalkingclub Groningen/Power walking trainer bewaard zullen worden. Deze gegevens worden noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
 • Indien de strippenkaart is verlopen en nog niet is voldaan aan het aantal trainingen waarop de kaart recht geeft, is er geen restitutie mogelijk.